Informasjon - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Blir du plaget eller mobbet på skolen?

2018-08-22

SUS.pngBlir du plaget eller mobbet på skolen?
Si fra til en voksen på skolen eller hjemme. Skolen har plikt til å hjelpe deg.

Får du ikke den hjelpen du har rav på, ta kontakt med fylkesmannen i Buskerud. Se info!

Har du søkt videregående skole i Buskerud 2021-2022?

2015-06-19

opplaringskatalogen.pngI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Førsteinntaket er klart 10. juli. Får du ikke skoleprass i førsteinntaket er du med i neste inntak. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 25. juli. Det vil fortsatt være en del som ikke har fått skoleplass. Ca 1. august til 1. september er det suppleringsinntak. Skolestart er 18. august!

Foreldremøte for nye 8. klassinger

2013-04-19

foreldremøte21.pngSigdal ungdomsskole har gjennomført foreldremøte for alle foresatte til de nye 8. klassingene som starter høsten 2021. Her finner du skjemaer og annen informasjon som ble delt ut i møtet.

Valgfag på Sigdal ungdomsskole 2019/2020

2012-04-11

Sigdal ungdomsskoleHer finner du en oversikt over valgfagene som tilbys ved Sigdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020. 

 

Valg av fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag

2012-01-27

Elever i 7. klasse på barneskolen opplever mye nytt når de begynner på ungdomsskolen, bl.a. skal de ha mer undervisning i språk. Valg av et nytt fremmedspråk gir muligheter når man starter på videregående skole. Men ikke alle ønsker å begynne med et nytt språk - elevene kan også fordype seg i engelsk eller velge arbeidslivsfag. Her finner du mer informasjon om valgmulighetene dine på Sigdal ungdomsskole.

Rådgivningstjenesten

susbilde.jpgRådgivningstjenesten i ungdomsskolen skal informere om videregående skole og gjøre overgangen til videre skolegang så lett som mulig. På vår skole er det fra skoleåret 2019-20 Jeanette R. Wærsted som innehar denne funksjonen. Følg med på viktige datoer og annet nytt via denne nettsiden.

Ansatte ved Sigdal ungdomsskole

2009-09-11

personal_lite_2016.pngHer finner du en oversikt over alle ansatte ved Sigdal ungdomsskole. Du finner også en oversikt over e-postadressene, slik at du kan kontakte oss. 

Opplæringskontorene i Buskerud

2009-01-21

Opplæringskontorene hjelper deg med å inngå lærekontrakt. De følger deg opp og ser etter at opplæringen i bedriften foregår etter læreplanen. Opplæringskontoret melder deg opp til fag-/svenneprøve.

Dersom du ønsker å utdanne deg slik at du får fag- eller svennebrev, går du som regel VG1 og VG2 på skole og har VG3 som to år i bedrift. Fag- eller svennebrev er et flott utgangspunkt for videre-/høyere utdanning. I denne artikkelen finner du nyttige nettadresser der du får mer informasjon.