Ansatte ved Sigdal ungdomsskole - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Ansatte ved Sigdal ungdomsskole

personal_lite_2016.pngHer finner du en oversikt over alle ansatte ved Sigdal ungdomsskole. Du finner også en oversikt over e-postadressene, slik at du kan kontakte oss. 

Vår pensjonerte kollega og fotoentusiast Tor Kornstad tok i 2016 dette bildet av oss:

peronal2016.png

 

Undervisning

Albjerk, Helge helge.albjerk@sigdal.kommune.no
Bjerregaard, Eirik eirik.bjerregard@sigdal.kommune.no
Ebbesberg, Toril (teamleder 9. trinn) toril.ebbesberg@sigdal.kommune.no
Finnerud, Line (permisjon) line.finnerud@sigdal.kommune.no
Foslien, Gunhild gunhild.foslien@sigdal.kommune.no
Frøyse, Ida Nilsen  ida.nilsen.froyse@sigdal.kommune.no
Gulsvik, Anne Britt anne.britt.gulsvik@sigdal.kommune.no
Gulsvik, Ingrid (teamleder 8. trinn) ingrid.gulsvik@sigdal.kommune.no
Hiåsen, Eli eli.hiasen@sigdal.kommune.no
Høyvarde, Linda linda.hoyvarde@sigdal.kommune.no
Jørstad, Stig (rektor) stig.jorstad@sigdal.kommune.no
Kalvatiene, Laima laima.kalvatiene@sigdal.kommune.no
Løvlid, Berit berit.lovlid@sigdal.kommune.no
Rossetvik, Leif Magne (inspektør) leif.magne.rossetvik@sigdal.kommune.no
Rust, Ingerlise (permisjon) ingerlise.rust@sigdal.kommune.no
Stahl, Olga olga.stahl@sigdal.kommune.no
Stegane, Laila Hagen laila.hagen.stegane@sigdal.kommune.no
Tandberg, Mats mats.tandberg@sigdal.kommune.no
Tonby, Tonje tonje.tonby@sigdal.kommune.no
Tovsrud, Marte Grette (teamled. 10. trinn) marte.grette.tovsrud@sigdal.kommune.no
Westby, Lill Katrin lill.katrin.westby@sigdal.kommune.no
Wærsted, Jeanette (rådgiver) jeanette.waersted@sigdal.kommune.no
Aasen, Gro Sigrid gro.sigrid.aasen@sigdal.kommune.no
Aasen, Marianne marianne.aasen@sigdal.kommune.no

Renholdere

Freitakaite, Vilja
Grimnes, Mette
Korsbøen, Trine Thomasrud
Sarviene, Sandrute

Vaktmestere

Flatin, Asbjørn asbjorn.flatin@sigdal.kommune.no
Velstadbråten, Trond trond.velstadbraaten@sigdal.kommune.no

Kontor

Søland, Olaug Bråten olaug.braten.soland@sigdal.kommune.no