Foreldremøte for nye 8. klassinger - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Foreldremøte for nye 8. klassinger

Sigdal ungdomsskoleSigdal ungdomsskole har gjennomført foreldremøte for alle foresatte til de nye 8. klassingene som starter høsten 2019. Her finner du skjemaer og annen informasjon som ble delt ut i møtet.

Rektor Stig Jørstad informerte om stort og smått mht. Sigdal ungdomsskole - f.eks. tidsplanen for overgangen til ungdomsskolen og nye ting som møter elevene (karakterer, nye fag, nye lærere, andre arbeidsmetoder, fremmedspråk og valgfag). Han gjennomgikk også et skriv om skolens forventninger til seg selv, elever og foresatte.

På møtet ble det både gitt muntlig og skriftlig informasjon om valg av fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag og valgfag (som ble innført høsten 2012).

Elevene, i samarbeid med de foresatte, må nå velge hvilket fag de ønsker (fordypning engelsk, spansk, tysk eller arbeidslivsfag). Skjemaet må leveres til kontaktlærer på barneskolen innen 1.juni!

Last ned skjema ang. valg av fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag

INFORMASJON:

Last ned informasjonsbrosjyre fra Fremmedspråksenteret om språkvalg i ungdomsskolen

Last ned informasjonsbrosjyre om Arbeidslivsfag på Sigdal ungdomsskole

I tillegg må elevene i samarbeid med sine foresatte også velge et av valgfagene som tilbys ved Sigdal ungdomsskole. På 8. trinn skoleåret 2019-20 tilbyr vi fysisk aktivitet og helse, teknologi i praksis og design og redesign.

I brosjyren nedenfor finner du både informasjon om de enkelte tilbudene og skjema for valg som må leveres til kontaktlæreren på barneskolen senest 1. juni.

Last ned brosjyre og valgslipp om valgfag på Sigdal ungdomsskole

Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt med skolen!