Valg av fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Valg av fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag

Elever i 7. klasse på barneskolen opplever mye nytt når de begynner på ungdomsskolen, bl.a. skal de ha mer undervisning i språk. Valg av et nytt fremmedspråk gir muligheter når man starter på videregående skole. Men ikke alle ønsker å begynne med et nytt språk - elevene kan også fordype seg i engelsk eller velge arbeidslivsfag. Her finner du mer informasjon om valgmulighetene dine på Sigdal ungdomsskole.

På Sigdal ungdomsskole kan vi neste skoleår tilby:

  • TYSK
  • SPANSK
  • FORDYPNING I ENGELSK
  • ARBEIDSLIVSFAG

Alle skal til sammen fra 8. – 10. trinn ha 227 timer à 60 min. med fremmedspråk/språklig fordypning.

Elevene får standpunktkarakter i fremmedspråk, arbeidslivsfag eller fordypning i engelsk, og på våren i 10. klasse kan de bli trukket ut til muntlig eksamen.

Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.

Enten elev som har valgt enten språklig fordypning, arbeidslivsfag eller fremmedspråk skal normalt ha faget hele ungdomstrinnet. Blir dette vanskelig å gjennomføre kan man i samråd med skolen få mulighet til å gjøre omvalg i løpet av første semester i 8. trinn. Hvis særlige hensyn tilsier det kan skoleeier innvilge overgang på senere tidspunkt.

HVA BETYR DET AT JEG VELGER SPRÅKLIG FORDYPNING ELLER FREMMEDSPRÅK FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING?

Når du fullfører 10. årstrinn med fremmedspråk, og søker direkte til studieforberedende utdanningsprogram kan du:

  • Fortsette på nivå II i det fremmedspråket du har hatt på ungdomsskolen over 2 år
  • Velge nivå I i et annet fremmedspråk du ikke har hatt tidligere over 2 år

For de som fullfører 10. årstrinn uten fremmedspråk, og søker direkte til studieforberedende utdanningsprogram må du:

  • Velge fremmedspråk på nivå I og II over tre år. Det vil si at du får en stor jobb med å innhente det de andre har med seg fra før.

De som ikke velger fremmedspråk i grunnskolen vil få redusert timetallet til valgfrie programfag med 140 timer i studieforberedende utdanningsprogram. Det betyr med andre ord at du får ”gevinsten” ved å velge fremmedspråk i ungdomsskolen når du går i videregående skole.

Hvis du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram er det ikke noe krav til at du skal ha hatt fremmedspråk i ungdomsskolen.

Last ned informasjonsbrosjyre fra Fremmedspråksenteret om språkvalg i ungdomsskolen

Last ned informasjonsbrosjyre om tysk

Last ned informasjonsbrosjyre om spansk 

Last ned informasjonsbrosjyre om Arbeidslivsfag for skoleåret 2015-2016

Har du/dere spørsmål til valg av fremmedspråk eller språklig fordypning – ta gjerne kontakt med skolen, enten på telefon 32 71 14 56 eller på e-post jeanette.waersted@sigdal.kommune.no