Opplæringskontorene i Buskerud - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Opplæringskontorene i Buskerud

Opplæringskontorene hjelper deg med å inngå lærekontrakt. De følger deg opp og ser etter at opplæringen i bedriften foregår etter læreplanen. Opplæringskontoret melder deg opp til fag-/svenneprøve.

Dersom du ønsker å utdanne deg slik at du får fag- eller svennebrev, går du som regel VG1 og VG2 på skole og har VG3 som to år i bedrift. Fag- eller svennebrev er et flott utgangspunkt for videre-/høyere utdanning. I denne artikkelen finner du nyttige nettadresser der du får mer informasjon.

Her ser du en oversikt over alle opplæringskontorene som har ansvar i Buskerud:

Helse- og sosialfag - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud

Restaurant- og matfag / Service og samferdsel - OK! Mat Service Reiseliv

Teknikk og industriell produksjon (Bilfag) - Bauda-konsernets opplæringskontor for bilfag

Teknikk og industriell produksjon (Bilfag) - Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud

Teknikk og industriell produksjon (Elektrofag / Service og samferdsel) - OIB

Naturbruk (Anleggsgartnerfaget - Idrettsanleggsfaget) - SOA

Frisørfag - Frisørenes Opplæringskontor

Teknikk og industriell produksjon (Elektrofag / Service og samferdsel) - Kongsberg technology training centre

Elektrofag - ELFOB

Bygg og Anleggsteknikk - OBU

Service og samferdsel (Kryssløp fra TIP) - Opplæringskontoret Logistikk og Transport

Bygg og Anleggsteknikk Tre-Ringen - Tre-Ringen

Bygg og Anleggsteknikk - Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene