Blir du plaget eller mobbet på skolen? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Blir du plaget eller mobbet på skolen?

SUS.pngBlir du plaget eller mobbet på skolen?
Si fra til en voksen på skolen eller hjemme. Skolen har plikt til å hjelpe deg.

Får du ikke den hjelpen du har rav på, ta kontakt med fylkesmannen i Buskerud. Se info!