Rådgivningstjenesten - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Rådgivningstjenesten

susbilde.jpgRådgivningstjenesten i ungdomsskolen skal informere om videregående skole og gjøre overgangen til videre skolegang så lett som mulig. På vår skole er det fra skoleåret 2019-20 Jeanette R. Wærsted som innehar denne funksjonen. Følg med på viktige datoer og annet nytt via denne nettsiden.

Viktig informasjon som bør leses:

Helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving for 8. til 13. årstrinn. En informasjonsbrosjyre for elever og foresatte i ungdomsskole og videregående skole i Buskerud.

Opplæringskatalogen for Buskerud 2019-2020

Opplæringstilbudet i Buskerud fra vilbli.no

Stipend og lån til videregående opplæring - Lånekassen

Vigo web

Utdanning.no

Arbeidsoppgaver

Hovedtyngden av informasjon om videregående skole, yrkes- og utdanningsveiledning foregår i 9. og 10. klasse. Elevene får utdelt en plan for hvordan og når denne orienteringen skjer.

Orientering om videregående skole vil bli gitt både elever og deres foresatte. Det vil gis også individuell veiledning. Søknadsfristen for inntak til videregående skole er 1. mars. Det er eleven selv som skal søke, ikke de foresatte. Skolen hjelper alle elevene med utfyllingen av søknaden.

Innsøkningen foregår elektronisk.

Litt informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet

Alle ungdommer har rett til 3 års videregående opplæring (4 på enkelte yrkesfag). Elevene kan gjøre et omvalg og ta inntil 2 venteår. Retten gjelder til fylte 24 år, men må fullføres 5 år (6 år) etter at opplæringen er påbegynt.

Elevene kan velge mellom 13 utdanningsprogram, 8 yrkesfaglige og 5 studieforberedende. Elever og foresatte får fyldig informasjon om videregående opplæring. Yrkes- og utdanningsveiledning er også en del av faget utdanningsvalg.

Er du på jakt etter mer informasjon om yrkesfaglige muligheter (fag-/svenneprøve)? Se på denne oversikten for mer informasjon om alle opplæringskontorene i Buskerud.

Leter du etter informasjon om stipend fra Lånekassen? Se info her.

Rådgiver Jeanette er å treffe på skolen. Kom enten innom kontoret eller avtal tid dersom du har behov for en samtale om din videre yrkes- og skolekarriere.

Ring gjerne på tlf. 32 71 14 56 (sentralbord skolen).