Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

SUS og Sigdalskonferansen

2020-11-20

Innovation Camp 2020Årets Sigdalskonferanse ble alternativ, som så mye annet dette året. Den ble strømmet digitalt, og er lagt ut her: https://www.youtube.com/watch?v=DH8Xk8MdSg4&feature=youtu.be

En time og 40 minutter inn i programmet handler det om Innovation Camp. Vår rådgiver og lærer Jeanette Wærsted forteller om oppdraget og vi får være med inn i klasserommet til gruppen som vant for beste ide.

Årets oppdrag handlet om ideer for Grønn mobilitet for besøkende og fastboende.

Vi takker for samarbeidet og ser frem til fremtidig arbeid for innovasjon!

Informasjon om karantene.

2020-11-04

Skolen får en del spørsmål om retningslinjer for karantene. Vi vil derfor minne om retningslinjene fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

De viktigste reglene er: Vaske hender. Holde avstand. Vær hjemme om du er syk. Minner da om informasjon om symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Vi setter stor pris på at dere er forsiktige, og at dere er bevisst på å unngå smitte. Vi har et stort ønske om at alle skal holde seg friske og at skolene kan holdes åpne.

Ta vare på hverandre!

Hilsen rektor Gunhild

Elevundersøkelsen

2020-10-26

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Undersøkelsen gjennomføres i alle klasser, og elevene svarer anonymt. Elevundersøkelsen er nyttig for skolens arbeid med læringsmiljø.

På Sigdal ungdomsskole vil undersøkelsen bli gjennomført i november og desember.

Her kan du som forelder lese mer om undersøkelsen:  https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Informasjonen finnes på flere språk her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

Elevene får informasjon om undersøkelsen i klassene før gjennomføringen.

Avlyst foreldrefest

2020-10-19

I mer enn 30 år har det vært arrangert foreldrefest første torsdag i november ved Sigdal ungdomsskole. Men i dette annerledesåret kan det ikke gjennomføres på tradisjonelt vis! Jeg som (fortsatt) er ny ved SUS var ikke kjent med denne tradisjonen, så jeg har hørt litt med lærere som har fulgt tradisjonen fra starten om hva dette er. Og dette er det de forteller: Arrangementet har vært frivillig for elever og foresatte, men det har vært en populær og godt besøkt kveld. Det har vært egne bord til elever og foresatte for hyggelig sosial omgang. Foreldrene har hatt med mat til felles matbord, og det har vært "inngangspenger", kiosk- og loddsalg der inntekten har gått til elevrådet. Det har vært levende musikk og dans. Det økonomiske overskuddet har elevrådet brukt til et annet skolemiljøarrangement, skoleballet. Sistnevnte holdes tradisjonelt i februar, og hvordan det blir kommende vinter er det alt for tidlig å si noe om. Jeg håper det kommer en tid der vi kan ta tilbake tradisjonen med foreldrefesten i sin kjente form! Inntil da - følg alle regler, slik at vi i hvert fall kan ha den bevegelsesfriheten vi har for øyeblikket!

Med vennlig hilsen, rektor Gunhild

Årets duathlon vel gjennomført

2020-10-09

duatlon_løping1.jpg31 elever fra 8. 9. og 10. trinn deltok på årets duathlon. I fint høstvær (heldigvis!) gjennomførte elevene 23 km sykling og 7,5km løping. Elevene syklet hovedveien fra skolen, via Kolsrud bru og vestsiden tilbake til SUS. Deretter var det en pause før de løp rundt Kråkefjorden. Alle startende fullførte - det er imponerende! Neste år håper vi at jentene også blir med! Sondre (9B) og Magnus (9A) delte seieren i løping, mens Sondre også vant syklingen. Vi gratulerer!!

Ingen skolebuss på grunn av streik

2020-09-20

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar. Det blir bare linje 107 mellom Hiåsskogen og Prestfoss som kjører som vanlig. Det vil ikke gå andre skolebusser i Sigdal inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Det vil nok bli litt mer trafikk rundt skolene i leveringstiden, derfor oppfordrer vi til stor aktsomhet ved levering og henting. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no.

Send melding til skolen med beskjed dersom din elev ikke kommer seg til skolen. Elevene må da jobbe hjemmefra, planer ligger i OneNote.

Nærmere informasjon vil fortsette å komme på SchoolLink, skolens hjemmeside og kommunens hjemmeside.

Med vennlig hilsen,

Gunhild Versland - rektor

Gi en dag aksjonen!

2020-09-14

butterfly_sigdal.pngSigdal ungdomsskole samarbeider med organisasjonen Butterfly Friends, som driver hjelpearbeid i Gambia, og mandag 14. september gjennomfører elevene den årlige "Gi en dag aksjonen". Elevrådet har vedtatt at pengene skal gå til Butterfly Friends og deres arbeid for å sikre skolegang og helsetilbud for barn i Gambia. Vi takker alle foresatte og bedrifter som har skaffet "arbeidsplasser", og ønsker elevene lykke til med dagen!

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

2020-09-13

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

For elever i ungdomsskole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Føring av fravær

2020-09-02

Alt fravær i ungdomsskolen føres på elevenes vitnemål. På grunn av situasjonen med Covid-19 skal det være lavere terskel for å holde elevene hjemme ved luftveissymptomer. Myndighetene har derfor bestemt at fravær i perioden 24.8.-31.10.20 skal strykes. Skolen vil føre fraværet i denne perioden, da dette er nødvendig for rapportering, men fravær som beskrevet under vil bli slettet ved slutten av skoleåret, slik at det ikke kommer på vitnemålet.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481

Denne informasjonen ble sist oppdatert 27. august.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

2020-08-27

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager. 

Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole:

Les informasjon fra Espen Nakstad her.

Barn under 10 år:

 • Dersom barnet kun har rennende nese, og ellers god allmenntilstand - bør ikke barnet holdes hjemme eller testes. MEN hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.
   
 • Hvis barnet har lette symptomer på luftveisinfeksjon: Hold barnet hjemme et par dager for å se an symptomene, før eventuell testing. Hvis symptomene glir over, eller barnet kun har restsymptomer med rennende nese, bør ikke barnet testes og kan gå tilbake til barnehage/skole.
   
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
   
 • Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. (Så lenge allmenntilstanden er god, gjør det ikke noe om barnet evt. har restsymptomer.)
   

Barn over 10 år og voksne:

 • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
   
 • Ved symptomer på Covid-19: Ring koronatelefonen (Prestfoss legesenter 32 71 23 00) samme dag som symptomene oppstår, for å avtale testing. Dette gjelder alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer nevnt over. 
   
 • De som testes skal være hjemme til de har negativt testsvar OG er symptomfrie.
   

Tvilstilfeller

Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Men det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holdes seg/barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.