Satsingsområder - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Arbeidet på Sigdal ungdomsskole i forhold til Opplæringslovens §9a

2012-03-22

Sigdal ungdomsskole

I §9a i Opplæringsloven står det: ”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.” Alle som er en del av skolen, både elever, foresatte og de som jobber der, må ta ansvar for å oppfylle målene i §9a, men skolen har et særlig ansvar i dette arbeidet. På Sigdal ungdomsskole er dette derfor en viktig del av skolens holdning og praksis. I denne artikkelen finner du mer informasjon.

Internasjonalt samarbeid

2011-12-09

Sigdal ungdomsskole har i mange år hatt fokus på internasjonalisering - på forskjellig vis. I denne artikkelen finner du en nærmere beskrivelse av hva vi fokuserer på: 1) 10. trinn har utveksling med en skole i Nederland og i Tsjekkia, 2) elever med tysk fordypning har anledning til å delta i utveksling med en skole i Nord-Tyskland, 3) lærere gis mulighet til å hospitere i andre europeiske land og 4) elevrådet ved Sigdal ungdomsskole samarbeider med Butterly Friends i Gambia.