Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Sigdal kommune opprettholder stenging av skoler og barnehager

2020-04-03

Kjære alle ansatte, elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole!

Tre uker med hjemmeskole har gått, og nå får elevene påskefri! Lærerne skryter av elevene, som har taklet situasjonen bra. Som rektor er jeg stolt av både lærerne og elevenes innsats i denne situasjonen. Alle har vist tålmodighet, kreativitet og omstillingsevne. Vi vet at elevene savner hverandre, og vi voksne savner dem og hverandre vi også!

Som et videre smittevernvedtak har kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020. Dette innebærer at den digitale opplæringen i skolene fortsetter fra 14.4.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20/4-2020.

Se også orienteringen fra kriseledelsen som ligger nedenfor.

Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent, så trenger du noen å snakke med eller du er bekymrer for noen kan du ringe 116 111. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Vi ber om at dere følger med på kommunens og skolens nettsider, og at elevene sjekker innom Teams av og til i påsken.

Jeg ønsker dere en så god påske som er mulig! Ta vare på dere selv og hverandre!

Med vennlig hilsen, Gunhild Versland, rektor.

2020-04-03

Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer

Hilsen fra rektor til ansatte, foreldre og elever

2020-03-25

I går kom meldingen fra myndighetene om at skolene forblir stengt. Vi var vel forberedt på at det ville bli sånn, men mange ble kanskje skuffet, for det er krevende med hjemmeskole for mange, både store og små. Derfor har jeg skrevet noen ord til dere ansatte, foreldre og elever.

Kjære lærere og andre ansatte! Jeg er så stolt av dere, og litt bekymret, for mange av dere jobber for mye nå! Dere klarte å omstille dere og lage et fungerende, smittefritt skolealternativ fra en dag til en annen. Etter første uka sendte vi ut evalueringsskjema til elevene og de er fornøyde med jobben dere gjør.

Vi har assistenter som driver med fjernundervisning og har alternative opplegg til elever, og noen som tar i et tak i andre etater. Andre ansatte blir sendt hit og dit til nye arbeidsoppgaver og - steder, uten at de mukker. Det er ingen som har gjort dette før, vi må på en måte «finne opp» jobben vår på nytt.

Kjære foreldre! Deres viktigste jobb nå er å hjelpe ungdommene med gode rutiner for søvn, måltider og fysisk aktivitet. Hjelp de til å jobbe konsentrert med skole - ikke dra det utover hele dagen, men huske å ta pauser! Jeg vil oppfordre dere til å støtte, skryte og belønne, ikke «piske» og true!

Vi forventer IKKE at dere skal være fullbefarne lærere, da blir jo vi arbeidsledige 😉. Lærerne skal lage opplegg som skal være overkommelige for elevene å klare på egenhånd, og lærerne er tilgjengelige for spørsmål fra elevene.

Kjære elever! Vi savner dere! Ingenting er så stusslig som et tomt skolebygg! Vi vet også at det dere savner mest med skolen er hverandre. Vær sosiale, men ikke i samme rom. Bli enige hjemme om å planlegge noe hyggelig sammen.

Jeg sa til dere at stengt skole er ikke ferie, og nå skjønner dere hva jeg mente med det! Stengt skole er skole, bare uten alle de fine folka på et sted!

Men det skal gå over, vi skal fylle skolen med liv igjen!

Gunhild Versland

Tiltakene mot koronavirus videreføres

2020-03-25

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Les mer på Regjeringen.no.

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.

Trenger du noen å prate med? Bente helsesykepleier er tilgjengelig!

2020-03-18

Håper det står bra til med dere alle i den situasjonen vi nå er i. Jeg vil minne om at helsesykepleiertilbudet fortsatt gjelder, til tross for at elevene nå har hjemmeskole. Jeg kan nås på telefon 90 15 62 20, mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30. Håper du har lav terskel for å ringe eller sende melding. Jeg har taushetsplikt!

Rektors hilsen til elever og foresatte

2020-03-17

gunhild.jpgDet er svært viktig å følge helsemyndighetenes råd om forebygging av smitte. Du skal begrense din sosiale omgang med folk utenfor familien. Det betyr at du bør unngå å ha besøk av eller gå på besøk til venner. Vær sammen via skjerm så mye som mulig. Det går fint å treffes i svært små grupper utendørs, men dere må holde avstand til hverandre, ikke klemme eller berøre hverandre. Jo flinkere vi er til å overholde rådene, jo raskere kan samfunnet bli normalt igjen!

Skoletiden for elevene er nå kl. 8.30-14.00. Klassene har sine rutiner for innsjekking av elever på nettet, og har avtaler med sine lærere om når de må være tilgjengelige/ pålogget. I utgangspunktet skal skolearbeidet gjøres i skoletiden, med mindre noe annet er avtalt med lærer.

Vi vet at ungdom har også behov for informasjon knyttet til korona-situasjonen. Snakk med ungdommene om situasjonen som er i Norge nå. Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse for barn og unge i går, 16. mars. Her svarer hun på spørsmål de unge lurer på. I tillegg har NRK Super har laget en liste med spørsmål og svar som er tilpasset barn og unge. Her kan ungdommene og dere finne mye nyttig og god informasjon skrevet på en god og forklarende måte.

Jeg anbefaler alle å se pressekonferansen. Link til den og spørsmål/svar er her.

Er det noe dere lurer på kan jeg nås e-post gunhild.versland@sigdal.kommune.no eller tlf. 90644225

Alarmtelefonen for Barn og Unge

2020-03-17

Bildet kan inneholde: gress, utendørs og naturTrenger du noen å snakke med? På grunn av korona-situasjonen i Norge nå er Alarmtelefonen døgnåpen. Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111 - På Sms 41 71 61 11 - Epost alarm@116111.no.

Les mer på https://www.116111.no/

 

 

Viktig informasjon om opplæringen når skolen er stengt!

2020-03-16

Sigdal ungdomsskole er som kjent stengt inntil videre. Vi vil ivareta elevenes undervisning gjennom digital opplæring. Lærerne vil ha faste møtepunkt med elevene hver dag, der de går igjennom dagens plan, svarer på spørsmål og hører hvordan det går med hver enkelt. Det er viktig at elever og foresatte sier ifra hvis den digitale plattformen ikke fungerer. I tillegg vil lærerne legge til rette for gruppearbeid, faglærersamtaler og andre samarbeidsformer via nett. Vi oppfordrer også dere elever til å samarbeide om skolearbeidet over nett!

Oversikt over hva elevene skal gjøre hver dag ligger under OneNote_Felles 2020/2021/2022 (avgangsåret til eleven).

I en periode nå vil det bli annerledes dager. Vi vet at normal døgnrytme og faste rammer, samt fysisk aktivitet er viktig for den enkelte, så vi oppfordrer til dette. Elevene en daglig økt med fysisk aktivitet på timeplanen, kanskje kan flere i familien bli med på denne?!

Husk å ta godt vare på hverandre i denne tiden! Gjør noe hyggelig for de du bor med, send en snap, vær på teams, spill sammen, ring til noen, ta deg en tur ut!

Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars

2020-03-12

Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars.

Det er så langt (torsdag 12.mars) ikke påvist smittede personer i Sigdal. For å hindre og forebygge smitte har kriseledelsen besluttet å midlertidig stenge alle skolene Sigdal. Eierstyrene i de private barnehagene har bestemt seg for å følge kommunens vurdering, og stenger barnehagene fra samme dato. Dette er et alvorlig tiltak, men iverksettes da situasjonen er uavklart og smittespredningen i områdene i og rundt Viken er omfattende.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og har fått med seg PC hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

Følg med på kommunens nettside