Har du søkt videregående skole i Viken 2021-2022? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Viken 2021-2022?

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Førsteinntaket er klart 10. juli. Får du ikke skoleprass i førsteinntaket er du med i andreinntaket. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 25. juli. Det vil fortsatt være en del som ikke har fått skoleplass. Ca 1. august til 1. september er det suppleringsinntak. Skolestart er 18. august! Følg med på de videregående skolene sine hjemmesider for informasjon. Lykke til!

Les mer om inntaket her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/