Avlyst foreldrefest - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Avlyst foreldrefest

I mer enn 30 år har det vært arrangert foreldrefest første torsdag i november ved Sigdal ungdomsskole. Men i dette annerledesåret kan det ikke gjennomføres på tradisjonelt vis! Jeg som (fortsatt) er ny ved SUS var ikke kjent med denne tradisjonen, så jeg har hørt litt med lærere som har fulgt tradisjonen fra starten om hva dette er. Og dette er det de forteller: Arrangementet har vært frivillig for elever og foresatte, men det har vært en populær og godt besøkt kveld. Det har vært egne bord til elever og foresatte for hyggelig sosial omgang. Foreldrene har hatt med mat til felles matbord, og det har vært "inngangspenger", kiosk- og loddsalg der inntekten har gått til elevrådet. Det har vært levende musikk og dans. Det økonomiske overskuddet har elevrådet brukt til et annet skolemiljøarrangement, skoleballet. Sistnevnte holdes tradisjonelt i februar, og hvordan det blir kommende vinter er det alt for tidlig å si noe om. Jeg håper det kommer en tid der vi kan ta tilbake tradisjonen med foreldrefesten i sin kjente form! Inntil da - følg alle regler, slik at vi i hvert fall kan ha den bevegelsesfriheten vi har for øyeblikket!

Med vennlig hilsen, rektor Gunhild