Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Velkommen til Sigdal ungdomsskole!

2021-08-16

skolestart.jpgSommerferien nærmer seg slutten, og vi håper dere har hatt noen gode sommerdager. Lærerne har vært på jobb noen dager nå, og gleder seg veldig til alle elevene kommer!

9. og 10. trinn: Første skoledag er onsdag 18.08, klokka 08.10. Alle møter opp i gymsalen til fellessamling.

8. trinn: Møter opp som avtalt til samtale med kontaktlærer 18. og 19.08. Første ordinære skoledag er fredag 20.08, kl 08.10.

Velkommen!

Har du søkt videregående skole i Viken 2021-2022?

2021-06-21

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Førsteinntaket er klart 10. juli. Får du ikke skoleprass i førsteinntaket er du med i andreinntaket. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 25. juli. Det vil fortsatt være en del som ikke har fått skoleplass. Ca 1. august til 1. september er det suppleringsinntak. Skolestart er 18. august! Følg med på de videregående skolene sine hjemmesider for informasjon. Lykke til!

Les mer om inntaket her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/

Foreldremøte for nye 8. klassinger

2021-05-28

foreldremøte21.pngSigdal ungdomsskole gjennomførte i går foreldremøte for alle foresatte til de nye 8. klassingene som starter høsten 2021. Her finner du skjemaer og annen informasjon som ble delt ut på møtet.

Ny rektor ved Sigdal ungdomsskole

2021-05-06

Vi har tilsatt ny rektor på Sigdal ungdomsskole. Han heter Sondre Nordli. Sondre er 49 år og bosatt i Mjøndalen. Han er nå avdelingsleder for ungdomstrinnet på Gulskogen skole i Drammen. Han har erfaring fra privat næringsliv og fra lederjobber ved Gulskogen skole, Vestfossen skole og Lierbyen skole. Vi gleder oss til at Sondre skal begynne i sin nye stilling hos oss 1/8 2021.

Informasjon til foresatte og ungdommer om Ungdata 2021

2021-02-26

Klikk på overskriften for å få frem dokumentet.

Ungdataundersøkelsen 2021 vil bli gjennomført på ungdomsskolen i uke 10-12. Her er informasjon til foresatte og ungdommer om formålet, gjennomføring, innhold og personvern. Elevene vil få lest opp informasjonen i klassene før undersøkelsen.

SUS og Sigdalskonferansen

2020-11-20

Innovation Camp 2020Årets Sigdalskonferanse ble alternativ, som så mye annet dette året. Den ble strømmet digitalt, og er lagt ut her: https://www.youtube.com/watch?v=DH8Xk8MdSg4&feature=youtu.be

En time og 40 minutter inn i programmet handler det om Innovation Camp. Vår rådgiver og lærer Jeanette Wærsted forteller om oppdraget og vi får være med inn i klasserommet til gruppen som vant for beste ide.

Årets oppdrag handlet om ideer for Grønn mobilitet for besøkende og fastboende.

Vi takker for samarbeidet og ser frem til fremtidig arbeid for innovasjon!

Informasjon om karantene.

2020-11-04

Skolen får en del spørsmål om retningslinjer for karantene. Vi vil derfor minne om retningslinjene fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

De viktigste reglene er: Vaske hender. Holde avstand. Vær hjemme om du er syk. Minner da om informasjon om symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Vi setter stor pris på at dere er forsiktige, og at dere er bevisst på å unngå smitte. Vi har et stort ønske om at alle skal holde seg friske og at skolene kan holdes åpne.

Ta vare på hverandre!

Hilsen rektor Gunhild

Elevundersøkelsen

2020-10-26

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Undersøkelsen gjennomføres i alle klasser, og elevene svarer anonymt. Elevundersøkelsen er nyttig for skolens arbeid med læringsmiljø.

På Sigdal ungdomsskole vil undersøkelsen bli gjennomført i november og desember.

Her kan du som forelder lese mer om undersøkelsen:  https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Informasjonen finnes på flere språk her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

Elevene får informasjon om undersøkelsen i klassene før gjennomføringen.

Avlyst foreldrefest

2020-10-19

I mer enn 30 år har det vært arrangert foreldrefest første torsdag i november ved Sigdal ungdomsskole. Men i dette annerledesåret kan det ikke gjennomføres på tradisjonelt vis! Jeg som (fortsatt) er ny ved SUS var ikke kjent med denne tradisjonen, så jeg har hørt litt med lærere som har fulgt tradisjonen fra starten om hva dette er. Og dette er det de forteller: Arrangementet har vært frivillig for elever og foresatte, men det har vært en populær og godt besøkt kveld. Det har vært egne bord til elever og foresatte for hyggelig sosial omgang. Foreldrene har hatt med mat til felles matbord, og det har vært "inngangspenger", kiosk- og loddsalg der inntekten har gått til elevrådet. Det har vært levende musikk og dans. Det økonomiske overskuddet har elevrådet brukt til et annet skolemiljøarrangement, skoleballet. Sistnevnte holdes tradisjonelt i februar, og hvordan det blir kommende vinter er det alt for tidlig å si noe om. Jeg håper det kommer en tid der vi kan ta tilbake tradisjonen med foreldrefesten i sin kjente form! Inntil da - følg alle regler, slik at vi i hvert fall kan ha den bevegelsesfriheten vi har for øyeblikket!

Med vennlig hilsen, rektor Gunhild