Internasjonalt samarbeid - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Internasjonalt samarbeid

Sigdal ungdomsskole har i mange år hatt fokus på internasjonalisering - på forskjellig vis. I denne artikkelen finner du en nærmere beskrivelse av hva vi fokuserer på: 1) 10. trinn har utveksling med en skole i Nederland og i Tsjekkia, 2) elever med tysk fordypning har anledning til å delta i utveksling med en skole i Nord-Tyskland, 3) lærere gis mulighet til å hospitere i andre europeiske land og 4) elevrådet ved Sigdal ungdomsskole samarbeider med Butterly Friends i Gambia.

Mål for internasjonaliseringsarbeidet ved Sigdal ungdomsskole kan sammenfattes slik:

Bidra til å gi ungdom i Sigdal en bredere plattform for personlig vekst og internasjonal forståelse ved å styrke deres kunnskaper om europeisk historie, geografi, natur og kultur, øke deres forståelse for nasjonale og globale utfordringer, og bedre elevenes språkferdigheter.

For tiden fokuserer vi på følgende:

  1. Utveksling for alle skolens elever med en skole i et annet europeisk land (for tiden Tsjekkia/Nederland). En ukes tur for 10.klasse med brev- og nettkontakt med elevene fra den andre skolen, faglig forarbeid og etterarbeid, og gjenbesøk av den aktuelle skolen i Sigdal. Reisen knyttes nært opp mot fagplaner og arbeidet i fagene engelsk, norsk, samfunnsfag, naturfag, og kunst & håndverk.
  2. Utveksling for elever som har tysk fordypning med en skole i Nord-Tyskland. 1-3 elever som har meldt interesse og blitt valgt ut, bor i en tysk familie og går på tysk skole i 8 uker, og tar deretter imot gjenbesøk av tyske elever like lenge.
  3. Hospitering av lærere til skoler i andre europeiske land.
  4. Samarbeid med Butterfly Friends i Gambia. Innsamlingsaksjon og elevbesøk til prosjektet i Serrekunda. Her kan du lese årsberetningen til Butterfly Friends for 2011. Se også blogg fra Petters besøk til Gambia vinteren 2012.