Viktig informasjon om opplæringen når skolen er stengt! - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Viktig informasjon om opplæringen når skolen er stengt!

Sigdal ungdomsskole er som kjent stengt inntil videre. Vi vil ivareta elevenes undervisning gjennom digital opplæring. Lærerne vil ha faste møtepunkt med elevene hver dag, der de går igjennom dagens plan, svarer på spørsmål og hører hvordan det går med hver enkelt. Det er viktig at elever og foresatte sier ifra hvis den digitale plattformen ikke fungerer. I tillegg vil lærerne legge til rette for gruppearbeid, faglærersamtaler og andre samarbeidsformer via nett. Vi oppfordrer også dere elever til å samarbeide om skolearbeidet over nett!

Oversikt over hva elevene skal gjøre hver dag ligger under OneNote_Felles 2020/2021/2022 (avgangsåret til eleven).

I en periode nå vil det bli annerledes dager. Vi vet at normal døgnrytme og faste rammer, samt fysisk aktivitet er viktig for den enkelte, så vi oppfordrer til dette. Elevene en daglig økt med fysisk aktivitet på timeplanen, kanskje kan flere i familien bli med på denne?!

Husk å ta godt vare på hverandre i denne tiden! Gjør noe hyggelig for de du bor med, send en snap, vær på teams, spill sammen, ring til noen, ta deg en tur ut!