Skoletilbud til elever med særskilte omsorgsbehov - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Skoletilbud til elever med særskilte omsorgsbehov

Sigdal kommune besluttet fredag 3. april at skolene i kommunen vil bli stengt frem til og med 24. april, ny beskjed om videre beslutninger vil bli gjort senest 20. april.

Det innebærer at fra og med tirsdag 14. april fortsetter skolen med digital hjemmeskole for elevene.

Fra Udir:

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Det Sigdal ungdomsskole har ressurser til pr i dag er å tilby et «leksehjelp»- liknende tilbud. Det vil si at elevene møter på skolen og jobber med det digitale skoleopplegget, men med støtte fra voksne ansatte ved skolen. Tilbudet vil kunne gis mandag til fredag innenfor skolens ordinære åpningstid, kl. 8.00-14.00, og vil tilpasses innmeldt behov og tilgjengelige ressurser. Vi følger myndighetenes råd om smittevernråd.

Foresatte kan allerede nå melde behov for dette tilbudet etter påske til kontaktlærer eller rektor.

Med ønske om gode påskedager!

Med vennlig hilsen Gunhild Versland, tlf. 90644225, e-post gunhild.versland@sigdal.kommune.no