Skolesjefen ønsker velkommen til skolestart! - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Skolesjefen ønsker velkommen til skolestart!

Vi gleder oss til skolestart. Vi avsluttet forrige skoleår med en rekke smitteverntiltak, og vi har satt i gang en rekke tiltak også dette året for å begrense smitte. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. I dag er skolene på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke

• Vask hender før dere kommer på skolen

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen 

Hvordan vil skolehverdagen være? 

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. 

Skoleskyss Gult nivå: Om det er mulig anbefaler vi elever om å gå eller sykle.  Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. Vi anbefaler at elevene sitter sammen med elever fra samme klasse!

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.  Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

 

Med hilsen 

Susanne Taalesen, Skolesjef