Sigdal kommune opprettholder stenging av skoler og barnehager - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Sigdal kommune opprettholder stenging av skoler og barnehager

Kjære alle ansatte, elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole!

Tre uker med hjemmeskole har gått, og nå får elevene påskefri! Lærerne skryter av elevene, som har taklet situasjonen bra. Som rektor er jeg stolt av både lærerne og elevenes innsats i denne situasjonen. Alle har vist tålmodighet, kreativitet og omstillingsevne. Vi vet at elevene savner hverandre, og vi voksne savner dem og hverandre vi også!

Som et videre smittevernvedtak har kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020. Dette innebærer at den digitale opplæringen i skolene fortsetter fra 14.4.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20/4-2020.

Se også orienteringen fra kriseledelsen som ligger nedenfor.

Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent, så trenger du noen å snakke med eller du er bekymrer for noen kan du ringe 116 111. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Vi ber om at dere følger med på kommunens og skolens nettsider, og at elevene sjekker innom Teams av og til i påsken.

Jeg ønsker dere en så god påske som er mulig! Ta vare på dere selv og hverandre!

Med vennlig hilsen, Gunhild Versland, rektor.