Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager. 

Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole:

Les informasjon fra Espen Nakstad her.

Barn under 10 år:

 • Dersom barnet kun har rennende nese, og ellers god allmenntilstand - bør ikke barnet holdes hjemme eller testes. MEN hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.
   
 • Hvis barnet har lette symptomer på luftveisinfeksjon: Hold barnet hjemme et par dager for å se an symptomene, før eventuell testing. Hvis symptomene glir over, eller barnet kun har restsymptomer med rennende nese, bør ikke barnet testes og kan gå tilbake til barnehage/skole.
   
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
   
 • Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. (Så lenge allmenntilstanden er god, gjør det ikke noe om barnet evt. har restsymptomer.)
   

Barn over 10 år og voksne:

 • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
   
 • Ved symptomer på Covid-19: Ring koronatelefonen (Prestfoss legesenter 32 71 23 00) samme dag som symptomene oppstår, for å avtale testing. Dette gjelder alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer nevnt over. 
   
 • De som testes skal være hjemme til de har negativt testsvar OG er symptomfrie.
   

Tvilstilfeller

Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Men det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holdes seg/barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.