Informasjon om Elevundersøkelsen - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Informasjon om Elevundersøkelsen

udir.pngElevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. For mer informasjon om Elevundersøkelsen, les her.