Informasjon fra Brakar ang skoleskyss - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Informasjon fra Brakar ang skoleskyss

Her følger viktig informasjon fra Brakar, sendt ut 12. august 2020:

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger de råd som blir gitt gjennom egen smittevernveileder for skolene.

Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå. Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet.

Brakar minner om at regjeringen henstiller til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

Brakar minner om at det er viktig med god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Om det skulle komme et påbud om munnbind, så blir dette kjøpt inn koordinert for kommunen gjennom helse.

Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no