Har du søkt videregående skole i Viken 2020-2021? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Viken 2020-2021?

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Hovedinntaket er klart 10. juli. Svarfrist er 19. juli. Får du ikke skoleprass i førsteinntaket er du med i neste inntak. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 25. juli. Det vil fortsatt være en del som ikke har fått skoleplass. Husk svarfrist 1. august. 2. august til 1. september er det suppleringsinntak. Skolestart er 17. august!