Har du søkt videregående skole i Buskerud? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Buskerud?

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. Brukernavn og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Inntaket er tilgjengelig på vigo.no fra uke 27. Svarfrist er medio juli. Suppleringsinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra uke 32. Svarfrist er medio august. Skolestart er 20. august! Les mer om inntak til skole her.