Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars

Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars.

Det er så langt (torsdag 12.mars) ikke påvist smittede personer i Sigdal. For å hindre og forebygge smitte har kriseledelsen besluttet å midlertidig stenge alle skolene Sigdal. Eierstyrene i de private barnehagene har bestemt seg for å følge kommunens vurdering, og stenger barnehagene fra samme dato. Dette er et alvorlig tiltak, men iverksettes da situasjonen er uavklart og smittespredningen i områdene i og rundt Viken er omfattende.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og har fått med seg PC hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

Følg med på kommunens nettside