Velkommen til yrkes-og utdanningsmesse tirsdag 15. januar - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Velkommen til yrkes-og utdanningsmesse tirsdag 15. januar

Utdanningsvalg ved Sigdal ungdomsskoleTirsdag 15. januar arrangeres yrkes- og utdanningsmesse for alle tiendeklassinger i Midtfylket. Messen finner sted på Søndre Modum ungdomsskole, på kveldstid. Her blir det stands med representanter fra ulike yrker og utdanningsprogram. Forhåpentligvis får elevene svar på noen av spørsmålene sine rundt valg av utdannelse og videre yrkesvei. Her finner du innbydelsen!

Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars!