Ung MOTivator! - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Ung MOTivator!

MOT 2019.pngHer er årets Unge MOTivatorer! En Ung MOTivator skal være en rollemodell og et godt forbilde for andre, den skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei, og bidra til å styrke miljøet i positiv retning. I løpet av våren vil disse elevene besøke 7. trinn for å snakke om ungdomsskolen, og gjøre overgangen så god som mulig for de nye elevene på 8. trinn!