www.sigdalungdomsskole.no

Foreldremøte for nye 8. klassinger

foreldremøte21.pngSigdal ungdomsskole gjennomførte i går foreldremøte for alle foresatte til de nye 8. klassingene som starter høsten 2021. Her finner du skjemaer og annen informasjon som ble delt ut på møtet.

Konstituert rektor Leif Magne Rossetvik og rådgiver Jeanette Wærsted informerte om stort og smått mht. Sigdal ungdomsskole - f.eks. om besøksdag på ungdomsskolen og om nye ting som møter elevene (karakterer, nye fag, nye lærere, andre arbeidsmetoder, fremmedspråk og valgfag). De fortalte også om skolens forventninger til seg selv, elever og foresatte.

På møtet ble det både gitt muntlig og skriftlig informasjon om valg av fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag.

Elevene, i samarbeid med de foresatte, må nå velge hvilket fag de ønsker (fordypning engelsk, spansk eller arbeidslivsfag). Skjemaet må leveres til kontaktlærer på barneskolen innen 3.juni!

Her er skjema for fremmedspråk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

INFORMASJON:

Last ned informasjonsbrosjyre fra Fremmedspråksenteret om språkvalg i ungdomsskolen

På ungdomsskolen har elevene valgfag i to timer pr uke. Her er informasjon om de valgfagene som tilbys til 8. trinn ved Sigdal ungdomsskole året 2021/22. Skjemaet må leveres til kontaktlærer på barneskolen innen 3.juni!

Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt med skolen! Vi gleder oss til å bli kjent med elevene til høsten!

 

 
 
 
 

 

2021-05-28 Jeanette Wærsted