www.sigdalungdomsskole.no

Informasjon om karantene.

Skolen får en del spørsmål om retningslinjer for karantene. Vi vil derfor minne om retningslinjene fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

De viktigste reglene er: Vaske hender. Holde avstand. Vær hjemme om du er syk. Minner da om informasjon om symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Vi setter stor pris på at dere er forsiktige, og at dere er bevisst på å unngå smitte. Vi har et stort ønske om at alle skal holde seg friske og at skolene kan holdes åpne.

Ta vare på hverandre!

Hilsen rektor Gunhild

2020-11-04 Gunhild Versland