www.sigdalungdomsskole.no

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Undersøkelsen gjennomføres i alle klasser, og elevene svarer anonymt. Elevundersøkelsen er nyttig for skolens arbeid med læringsmiljø.

På Sigdal ungdomsskole vil undersøkelsen bli gjennomført i november og desember.

Her kan du som forelder lese mer om undersøkelsen:  https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Informasjonen finnes på flere språk her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

Elevene får informasjon om undersøkelsen i klassene før gjennomføringen.

2020-10-26 Gunhild Versland