www.sigdalungdomsskole.no

Ingen skolebuss på grunn av streik

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar. Det blir bare linje 107 mellom Hiåsskogen og Prestfoss som kjører som vanlig. Det vil ikke gå andre skolebusser i Sigdal inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Det vil nok bli litt mer trafikk rundt skolene i leveringstiden, derfor oppfordrer vi til stor aktsomhet ved levering og henting. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no.

Send melding til skolen med beskjed dersom din elev ikke kommer seg til skolen. Elevene må da jobbe hjemmefra, planer ligger i OneNote.

Nærmere informasjon vil fortsette å komme på SchoolLink, skolens hjemmeside og kommunens hjemmeside.

Med vennlig hilsen,

Gunhild Versland - rektor

2020-09-20 Jeanette Wærsted