www.sigdalungdomsskole.no

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

For elever i ungdomsskole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

2020-09-13 Jeanette Wærsted