www.sigdalungdomsskole.no

Velkommen til Sigdal ungdomsskole!

VSUS_forsidebilde – Kopi.jpgi ønsker elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår! Første skoledag for 9. og 10. trinn er mandag 17. august. 8. trinn møter til oppstartsamtaler mandag 17. og tirsdag 18. august, deres første skoledag er onsdag 19. august.

I skrivende stund er det ikke registrert smitte i Sigdal, og alle elevene skal møte fysisk på skolen hver dag med visse hensyn. Hver klasse vil være en kohort. Syke barn må holdes hjemme fra skolen ved sykdom. Vedlagt ser du en oversikt over hvordan du kan skille covid-19 symptomer fra andre sykdommer, se Folkehelseinstituttets oversikt over symptomer. De som er i karantene, skal ikke møte på skolen. Det blir ikke satt opp ekstra busser, elevene oppfordres derfor til å sitte klassevis på bussene – i den grad det er mulig. Kriseledelsen oppfordrer de som har anledning til det, om å kjøre egne barn for å redusere smittepresset på bussene.

Husk vask hender – hold avstand – host i armkroken og ikke møt på skolen hvis du er syk!

Vi gleder oss til en flott høst med spennende læring og gode opplevelser - og håper du gjør det samme!

2020-08-12 Jeanette Wærsted