www.sigdalungdomsskole.no

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

Skolene åpner igjen neste uke, og viktig informasjon finner du under les mer.

Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Sigdal

Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai.

  • Mandag 11.mai er planleggingsdag for de ansatte i 5.-10.trinn. Elevene får oppgaver hjemme.
  • Barneskolene åpnes tirsdag. Mellomtrinnet vil få en hjemmedag i uka. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.
  • Ungdomsskolen har fjernskole tirsdag 12.mai. Det arbeides med smitteverntiltak på skolen. Det legges til rette for varmt vann i alle klasserommene.
  • Alle trinn i ungdomsskolen vil få en dag hver på skolen i uke 20. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.

Vi jobber nå med å sikre at elevene blir tatt imot på en trygg og god måte og gleder oss til å komme i gang igjen. Læring, gleden ved å være sammen og gode aktiviteter er kvaliteter vi vil vektlegge
Målet vårt er at det skal være trygt for både elever, foreldre og ansatte å komme tilbake til skolen igjen. For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være opptatt av å vaske hender og ha godt renhold. 

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis du har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene ta direkte kontakt med skolen.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barneskoler
Smittevernveileder for ungdomsskoler

Skoleskyss:
Brakar følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand. Elevene bør sitte med et setes mellomrom. Brakar vi dekke kilometergodtgjøring for foreldre som vil kjøre elevene selv. Du søker ved å bruke dette skjemaet.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen igjen og ønsker velkommen tilbake


Sigdal skolekontor 08.05.2020

Mvh

Susanne Taalesen
Skolesjef

2020-05-08 Jeanette Wærsted