www.sigdalungdomsskole.no

Trenger du noen å prate med? Bente helsesykepleier er tilgjengelig!

Håper det står bra til med dere alle i den situasjonen vi nå er i. Jeg vil minne om at helsesykepleiertilbudet fortsatt gjelder, til tross for at elevene nå har hjemmeskole. Jeg kan nås på telefon 90 15 62 20, mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30. Håper du har lav terskel for å ringe eller sende melding. Jeg har taushetsplikt!

Her er et utdrag av hva helsesykepleier kan bidra til å gi informasjon og veiledning rundt:

Ta vare på hverandre!

Helsestasjonen v/leder Gunhild Aaby Albjerk kan også kontaktes på tlf. 91 34 45 52.

Minner også om at Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen, de kan nås på 116 111.

Mvh Bente Såstad.

2020-03-18 Jeanette Wærsted