www.sigdalungdomsskole.no

Blir du plaget eller mobbet på skolen?

Sigdal ungdomsskoleBlir du plaget eller mobbet på skolen?
Si fra til en voksen på skolen eller hjemme. Skolen har plikt til å hjelpe deg.

Får du ikke den hjelpen du har rav på, ta kontakt med fylkesmannen i Buskerud. Se info!

2018-08-22 Jeanette Wærsted