www.sigdalungdomsskole.no

Informasjonsbrev fra Sigdal ungdomsskole

Med ujevne mellomrom sender vi ut brev til foresatte med informasjon om diverse ting. Dette kan være om alt fra forskriftsendringer fra Utdanningsdirektoratet til lokale prioriteringer ved skolen.

Informasjonsbrev 15.08.2016 - omhandler bruk av mobilskole

Informasjonsbrev 15.05.2015 - omhandler presisering av regler for føring av fravær, nr 2.

Informasjonsbrev 12.02.2015 - omhandler presisering av regler for permisjon og føring av fravær, nr 1

Informasjonsbrev 28.02.2015 - omhandler endringer i gjennomføringer av foreldresamtaler

Informasjonsbrev 15.06.2014 - omhandler LIST-prosjektet om psykisk helse

Informasjonsbrev 07.02.2014 - omhandler inneordning og hærverk

Informasjonsbrev 26.10.2013 - omhandler innføring av Mobilskole ved Sigdal ungdomsskole

Informasjonsbrev 20.03.2013 - omhandler trafikkopplæringen ved Sigdal ungdomsskole

Informasjonsbrev 20.02.2013 - omhandler skoleballet og vinteraktivitetsdagen

Informasjonsbrev 26.10.2012 - omhandler elevtur med Butterfly Friends til Gambia i januar (med påmelding)

Informasjonsbrev 12.10.2012 - omhandler folkeskikk og hvordan vi er mot hverandre

Informasjonsbrev 23.08.2012 - omhandler valgfag på 8. trinn og avvik fra vanlig timeplan på tirsdager.

Informasjonsbrev 20.08.2012 - omhandler nytt skoleår og endringer i opptak til videregående skole.

Informasjonsbrev 28.10.2011 - omhandler internasjonalisering.

Informasjonsbrev 01.09.2011 - omhandler nytt skoleår, nye vurderingsrutiner og fritak for karakter i fag.

Informasjonsbrev 06.01.2011 - omhandler nye timeplaner og besøk fra Nederland.

Informasjonsbrev 18.11.2010 - omhandler planleggingsdag, nasjonale prøver og regler for overføring av personopplysninger ved overgangen til videregående skole.

Informasjonsbrev 09.09.2010 - omhandler foreldremøter, konferanser og jentegruppe.

Informasjonsbrev 20.08.2010 - omhandler årsplaner for fag, anmerkninger og fraværsføring skoleåret 2010-11.

Informasjonsbrev 26.03.2010 - omhandler NM i skiskyting og lærertur til Amsterdam.

Informasjonsbrev 10.02.2010 - omhandler vitnemål etter 10. kl. i grunnskolen, karakterer, fraværsføring og inntak til videregående skole.

Informasjonsbrev 07.12.2009 - omhandler nye forskrifter for vurdering og karaktersetting i grunnskolen og julegudstjeneste 17.desember.

Dokumentene finner du i pdf-format ved å klikke på lenken med dato. Dersom du ikke har Adobe Reader på din maskin, kan du laste programvaren gratis fra denne siden.

2010-12-13