Har du søkt videregående skole i Buskerud? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Buskerud?

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Hovedinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 5. juli 2017. Svarfrist er 14. juli. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 5. august. Svarfrist er 13. august. Skolestart er 21. august! Les mer om inntak til skole her.