Har du søkt videregående skole i Buskerud 2019-2020? - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Buskerud 2019-2020?

opplaringskatalogen.pngI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Hovedinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra uke 27. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra uke 32. Skolestart er 19. august!