Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Hold meg - slipp meg! Gratis kurs for tenåringsforeldre

2020-05-10

hold meg - slipp meg.pngKjenner du noen gang på følelsen av å komme  til kort i forhold til tenåringen i familien? Eller at kommunikasjonen kan bli utfordrende? Da er kanskje kurset Hold meg-Slipp meg noe for dere! 

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer  i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad  og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene. 
 

KURSET ER GRATIS og åpent for alle tenåringsfamilier. 
 

Foreldre er på kurs fire kvelder og tenåringen er med på et ungdomsintervju sammen med en kursleder.  Familien inviteres til en avsluttende samtale sammen med samme  kursleder. Livet som tenåring er en utfordrende fase i livet for hele familien  – det er utfordrende å vite hvordan  man skal være gode foreldre til  barnet som er under stor omstilling  fra barn til ungdom, og tenåringen  opplever virkelig på kroppen at man  er i ferd med å forandre seg!  

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på her!

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

2020-05-08

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

Skolene åpner igjen neste uke, og viktig informasjon finner du under les mer.

Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Sigdal

Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai.

  • Mandag 11.mai er planleggingsdag for de ansatte i 5.-10.trinn. Elevene får oppgaver hjemme.
  • Barneskolene åpnes tirsdag. Mellomtrinnet vil få en hjemmedag i uka. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.
  • Ungdomsskolen har fjernskole tirsdag 12.mai. Det arbeides med smitteverntiltak på skolen. Det legges til rette for varmt vann i alle klasserommene.
  • Alle trinn i ungdomsskolen vil få en dag hver på skolen i uke 20. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.

Vi jobber nå med å sikre at elevene blir tatt imot på en trygg og god måte og gleder oss til å komme i gang igjen. Læring, gleden ved å være sammen og gode aktiviteter er kvaliteter vi vil vektlegge
Målet vårt er at det skal være trygt for både elever, foreldre og ansatte å komme tilbake til skolen igjen. For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være opptatt av å vaske hender og ha godt renhold. 

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis du har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene ta direkte kontakt med skolen.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barneskoler
Smittevernveileder for ungdomsskoler

Skoleskyss:
Brakar følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand. Elevene bør sitte med et setes mellomrom. Brakar vi dekke kilometergodtgjøring for foreldre som vil kjøre elevene selv. Du søker ved å bruke dette skjemaet.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen igjen og ønsker velkommen tilbake


Sigdal skolekontor 08.05.2020

Mvh

Susanne Taalesen
Skolesjef

Imaginære talk show

2020-04-23

Keno and Paul.png9A jobber for tiden med et imaginært talk show, kalt "The American Corner". Vi har jobbet med ulike spørsmålstyper, kjennetegn på vellykka chit-chat og elevene har fordypet seg i hver sin kjente amerikaner. Under selve samtalen får de prøve seg både som vert/intervjuer og gjest, og samtalene foregår på Teams foran lærer!

Intervjuobjektene avsløres ikke før samtalene settes i gang, dermed blir det mye rom for spontan interaksjon gjennom improvisasjon, kreative løsninger og gode oppfølgingsspørsmål.

Oppdatering og påminnelser fra ungdomsskolen

2020-04-23

Som de fleste vel har fått med seg, har det ikke kommet andre beskjeder fra myndighetene enn at ungdomsskolene skal holde stengt inntil videre. Det betyr at vi fortsetter med digital hjemmeskole, slik vi har gjort siden 13. mars.

Selv om det ikke er satt noe tidspunkt for eventuell gjenåpning av skolen har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder også for ungdomsskolene, den finner dere her: Udirs veileder ungdomsskolen

Jeg minner også om min artikkel på hjemmesiden fra 7. april om skoletilbudet vi er pålagt å ha for elever med særskilte omsorgsbehov. Skoletilbud elever med særskilt omsorgsbehov

Jeg ønsker å minne om helsemyndighetenes råd om å holde avstand og kun møtes i små grupper. Vi får meldinger om at mange barn og unge koser seg ute i det fine været vi har, men at de kanskje trenger en påminnelse om å ta de hensyn vi alle bør. Folkehelseinstituttets råd om avstand

Det kan også være greit å minne om at det aller viktigste tiltaket vi alle kan gjøre i alle tilfeller er god håndhygiene. Det er bare å vende seg til, for sånn kommer vi til å måtte ha det lenge. Det er uansett en god vane som beskyttelse mot all smitte, og ikke bare nå. Folkehelseinstituttets råd om hygiene

Vi er i en situasjon som ingen har vært i før, så veien blir til mens vi går. Jeg følger med i klassenes digitale skolebøker og chat, for hele skolen er jo tilgjengelig for meg via skjermen.

Jeg er veldig stolt av både lærere, assistenter og andre ansatte som har vært nødt til å finne opp jobbene sine på nytt. Jeg håper elevene holder motet oppe og at vårsola lokker frem litt godfølelse oppe i alt det rare. Vi er veldig glade for at dere elevene er så flinke til å «møte opp» om morgenen, lærerne rapporterer om at alle elevene våre kommer seg opp om morgenen!

Det er viktig å kople litt av om dagen, jeg har gjort det med litt praktiske sysler i finværet.

Jeg har lyst til å dele en kronikk av eventyreren Stein P. Aasheim som jeg synes har et fint perspektiv på tiden vi har nå. Kronikk NRK.

#altblirbra

Med vennlig hilsen,

Rektor Gunhild Versland

Skoletilbud til elever med særskilte omsorgsbehov

2020-04-07

Sigdal kommune besluttet fredag 3. april at skolene i kommunen vil bli stengt frem til og med 24. april, ny beskjed om videre beslutninger vil bli gjort senest 20. april.

Det innebærer at fra og med tirsdag 14. april fortsetter skolen med digital hjemmeskole for elevene.

Fra Udir:

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Det Sigdal ungdomsskole har ressurser til pr i dag er å tilby et «leksehjelp»- liknende tilbud. Det vil si at elevene møter på skolen og jobber med det digitale skoleopplegget, men med støtte fra voksne ansatte ved skolen. Tilbudet vil kunne gis mandag til fredag innenfor skolens ordinære åpningstid, kl. 8.00-14.00, og vil tilpasses innmeldt behov og tilgjengelige ressurser. Vi følger myndighetenes råd om smittevernråd.

Foresatte kan allerede nå melde behov for dette tilbudet etter påske til kontaktlærer eller rektor.

Med ønske om gode påskedager!

Med vennlig hilsen Gunhild Versland, tlf. 90644225, e-post gunhild.versland@sigdal.kommune.no

Sigdal kommune opprettholder stenging av skoler og barnehager

2020-04-03

Kjære alle ansatte, elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole!

Tre uker med hjemmeskole har gått, og nå får elevene påskefri! Lærerne skryter av elevene, som har taklet situasjonen bra. Som rektor er jeg stolt av både lærerne og elevenes innsats i denne situasjonen. Alle har vist tålmodighet, kreativitet og omstillingsevne. Vi vet at elevene savner hverandre, og vi voksne savner dem og hverandre vi også!

Som et videre smittevernvedtak har kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020. Dette innebærer at den digitale opplæringen i skolene fortsetter fra 14.4.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20/4-2020.

Se også orienteringen fra kriseledelsen som ligger nedenfor.

Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent, så trenger du noen å snakke med eller du er bekymrer for noen kan du ringe 116 111. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Vi ber om at dere følger med på kommunens og skolens nettsider, og at elevene sjekker innom Teams av og til i påsken.

Jeg ønsker dere en så god påske som er mulig! Ta vare på dere selv og hverandre!

Med vennlig hilsen, Gunhild Versland, rektor.

2020-04-03

Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer

Hilsen fra rektor til ansatte, foreldre og elever

2020-03-25

I går kom meldingen fra myndighetene om at skolene forblir stengt. Vi var vel forberedt på at det ville bli sånn, men mange ble kanskje skuffet, for det er krevende med hjemmeskole for mange, både store og små. Derfor har jeg skrevet noen ord til dere ansatte, foreldre og elever.

Kjære lærere og andre ansatte! Jeg er så stolt av dere, og litt bekymret, for mange av dere jobber for mye nå! Dere klarte å omstille dere og lage et fungerende, smittefritt skolealternativ fra en dag til en annen. Etter første uka sendte vi ut evalueringsskjema til elevene og de er fornøyde med jobben dere gjør.

Vi har assistenter som driver med fjernundervisning og har alternative opplegg til elever, og noen som tar i et tak i andre etater. Andre ansatte blir sendt hit og dit til nye arbeidsoppgaver og - steder, uten at de mukker. Det er ingen som har gjort dette før, vi må på en måte «finne opp» jobben vår på nytt.

Kjære foreldre! Deres viktigste jobb nå er å hjelpe ungdommene med gode rutiner for søvn, måltider og fysisk aktivitet. Hjelp de til å jobbe konsentrert med skole - ikke dra det utover hele dagen, men huske å ta pauser! Jeg vil oppfordre dere til å støtte, skryte og belønne, ikke «piske» og true!

Vi forventer IKKE at dere skal være fullbefarne lærere, da blir jo vi arbeidsledige 😉. Lærerne skal lage opplegg som skal være overkommelige for elevene å klare på egenhånd, og lærerne er tilgjengelige for spørsmål fra elevene.

Kjære elever! Vi savner dere! Ingenting er så stusslig som et tomt skolebygg! Vi vet også at det dere savner mest med skolen er hverandre. Vær sosiale, men ikke i samme rom. Bli enige hjemme om å planlegge noe hyggelig sammen.

Jeg sa til dere at stengt skole er ikke ferie, og nå skjønner dere hva jeg mente med det! Stengt skole er skole, bare uten alle de fine folka på et sted!

Men det skal gå over, vi skal fylle skolen med liv igjen!

Gunhild Versland

Tiltakene mot koronavirus videreføres

2020-03-25

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Les mer på Regjeringen.no.

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.