Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Har du søkt videregående skole i Viken 2020-2021?

2020-06-17

huskefinger.jpgI sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. Hovedinntaket er klart 10. juli. Svarfrist er 19. juli. Får du ikke skoleprass i førsteinntaket er du med i neste inntak. Andreinntaket er tilgjengelig på vigo.no fra 25. juli. Det vil fortsatt være en del som ikke har fått skoleplass. Husk svarfrist 1. august. 2. august til 1. september er det suppleringsinntak. Skolestart er 17. august!

Skolesjefen informerer

2020-06-02

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

Fredag kom det ny smittevernveileder. Det lages nå 3 nivåer (rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

På gult nivå kan hele trinn være samlet, men det er fortsatt hensyn vi må ta til smittevern. Dette gjelder blant annet skoleskyss, der det fortsatt er en meters avstand om en ikke er i familie eller på samme trinn. Vy og Brakar har ikke kapasitet til å sette unn ytterligere tiltak.

Kriseledelsen i Sigdal har besluttet at skolene gjennomfører de siste 14 dagene av skoleåret 2019/2020 etter samme modell som vi har hatt de siste ukene.

Vi takker for godt samarbeid denne våren, og ønsker dere alle fine skoledager og en god ferie!

Siste skoledag er 19.juni. Første skoledag etter ferien er 17.august.

Skolesjefen 2.juni 2020

Ny smittevernveileder

2020-05-30

I dag, fredag 29. mai har det kommet nye smittevernveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
Det innføres en «trafikklysmodell» som varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Du kan lese mer om trafikklysmodellen på Utdanningdirektoratet eller Sigdal kommunes nettside.
Det er kommuneoverlegen som skal avgjøre hvilket fargenivå kommunens skoler er på. Per i dag er Sigdal kommune på gult nivå. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må man være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.

I neste uke, tirsdag 2. juni til og med fredag 5. juni, vil skoletilbudet ved Sigdal ungdomsskole være samme dager som de siste ukene: 8. klasse skal på skolen onsdag og fredag. 9. klasse skal på skolen tirsdag, onsdag og torsdag. 10. klasse skal på skolen tirsdag (turdag), torsdag og fredag. Vi kommer tilbake med mer informasjon om de to siste ukene til uka.

Ønsker dere alle en riktig god pinse!  

Skolen åpner igjen!

2020-05-11

Mandag 11. mai skal vi planlegge for åpning av skolen og tirsdag 12. mai blir nødvendig rørleggerarbeid utført slik at vi får mulighet for håndvask i alle klasserommene.

8. klasse møter onsdag 13. og fredag 15. mai

9.klasse møter onsdag 13. og torsdag 14. mai.

10.klasse møter torsdag 14. mai og fredag 15. mai.

Fra uke 21 følger vi oppsettet som er vist under.

Ved åpning av skolen må disse tre hovedtiltakene følges:

(1) Syke personer skal ikke være på skolen. (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer.

Utdyping av hovedtiltakene:

 1. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 1. Elever og ansatte skal vaske hender:
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til skolen
  • Ved bytte av klasserom
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
  • Etter kontakt med dyr
  • Ved synlig skitne hender
 1. Overholde minst en meter mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Dele elevene i faste, mindre grupper.

Kravet om redusert kontakt og meters avstand innebærer at elevene må fordeles på flere rom. I tillegg vil vi ikke kunne ha alle elevene på skolen samtidig. Derfor må vi bytte på hvilke dager elevene er på skolen etter følgende plan:

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8

x

 

x

 

x

9

 

x

x

x

 

10

x

x

 

x

x

 

Rådene om avstand gjelder også ved skoleskyss. Brakar har et anbefalt sittemønster for busser:

Buss (1).png

Alle foreldre som har barn med rett til lovpålagt skoleskyss, dvs. barn med skolekort, kan motta kjøregodtgjørelse inntil videre, dersom de selv kjører barna til skolen. Bruk i tilfelle følgende Søknad. Vi oppfordrer de som kan gå eller sykle til skolen å gjøre det.

 

Elevene vil få all nødvendig informasjon fra sine lærere i Teams og OneNote, på samme måte som de siste ukene. Det er viktig at de foresatte leser informasjonen sammen med sine barn og at man hjelper til med forståelse av og respekt for de nye rutinene.

Alle elever MÅ ha med niste og drikkeflaske hjemmefra. Det vil IKKE bli anledning til å gå på butikken i skoletiden.

Skolen følger Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for ungdomstrinnet.

metern.png

Bilde som viser hvor mye en meter er!

 

Hold meg - slipp meg! Gratis kurs for tenåringsforeldre

2020-05-10

hold meg - slipp meg.pngKjenner du noen gang på følelsen av å komme  til kort i forhold til tenåringen i familien? Eller at kommunikasjonen kan bli utfordrende? Da er kanskje kurset Hold meg-Slipp meg noe for dere! 

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer  i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad  og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene. 
 

KURSET ER GRATIS og åpent for alle tenåringsfamilier. 
 

Foreldre er på kurs fire kvelder og tenåringen er med på et ungdomsintervju sammen med en kursleder.  Familien inviteres til en avsluttende samtale sammen med samme  kursleder. Livet som tenåring er en utfordrende fase i livet for hele familien  – det er utfordrende å vite hvordan  man skal være gode foreldre til  barnet som er under stor omstilling  fra barn til ungdom, og tenåringen  opplever virkelig på kroppen at man  er i ferd med å forandre seg!  

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på her!

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

2020-05-08

Viktig informasjon om åpning av skolene i Sigdal

Skolene åpner igjen neste uke, og viktig informasjon finner du under les mer.

Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Sigdal

Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai.

 • Mandag 11.mai er planleggingsdag for de ansatte i 5.-10.trinn. Elevene får oppgaver hjemme.
 • Barneskolene åpnes tirsdag. Mellomtrinnet vil få en hjemmedag i uka. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.
 • Ungdomsskolen har fjernskole tirsdag 12.mai. Det arbeides med smitteverntiltak på skolen. Det legges til rette for varmt vann i alle klasserommene.
 • Alle trinn i ungdomsskolen vil få en dag hver på skolen i uke 20. Egen informasjon fra skolen kommer til elever og foreldre.

Vi jobber nå med å sikre at elevene blir tatt imot på en trygg og god måte og gleder oss til å komme i gang igjen. Læring, gleden ved å være sammen og gode aktiviteter er kvaliteter vi vil vektlegge
Målet vårt er at det skal være trygt for både elever, foreldre og ansatte å komme tilbake til skolen igjen. For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være opptatt av å vaske hender og ha godt renhold. 

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis du har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene ta direkte kontakt med skolen.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barneskoler
Smittevernveileder for ungdomsskoler

Skoleskyss:
Brakar følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand. Elevene bør sitte med et setes mellomrom. Brakar vi dekke kilometergodtgjøring for foreldre som vil kjøre elevene selv. Du søker ved å bruke dette skjemaet.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen igjen og ønsker velkommen tilbake


Sigdal skolekontor 08.05.2020

Mvh

Susanne Taalesen
Skolesjef

Imaginære talk show

2020-04-23

Keno and Paul.png9A jobber for tiden med et imaginært talk show, kalt "The American Corner". Vi har jobbet med ulike spørsmålstyper, kjennetegn på vellykka chit-chat og elevene har fordypet seg i hver sin kjente amerikaner. Under selve samtalen får de prøve seg både som vert/intervjuer og gjest, og samtalene foregår på Teams foran lærer!

Intervjuobjektene avsløres ikke før samtalene settes i gang, dermed blir det mye rom for spontan interaksjon gjennom improvisasjon, kreative løsninger og gode oppfølgingsspørsmål.

Oppdatering og påminnelser fra ungdomsskolen

2020-04-23

Som de fleste vel har fått med seg, har det ikke kommet andre beskjeder fra myndighetene enn at ungdomsskolene skal holde stengt inntil videre. Det betyr at vi fortsetter med digital hjemmeskole, slik vi har gjort siden 13. mars.

Selv om det ikke er satt noe tidspunkt for eventuell gjenåpning av skolen har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder også for ungdomsskolene, den finner dere her: Udirs veileder ungdomsskolen

Jeg minner også om min artikkel på hjemmesiden fra 7. april om skoletilbudet vi er pålagt å ha for elever med særskilte omsorgsbehov. Skoletilbud elever med særskilt omsorgsbehov

Jeg ønsker å minne om helsemyndighetenes råd om å holde avstand og kun møtes i små grupper. Vi får meldinger om at mange barn og unge koser seg ute i det fine været vi har, men at de kanskje trenger en påminnelse om å ta de hensyn vi alle bør. Folkehelseinstituttets råd om avstand

Det kan også være greit å minne om at det aller viktigste tiltaket vi alle kan gjøre i alle tilfeller er god håndhygiene. Det er bare å vende seg til, for sånn kommer vi til å måtte ha det lenge. Det er uansett en god vane som beskyttelse mot all smitte, og ikke bare nå. Folkehelseinstituttets råd om hygiene

Vi er i en situasjon som ingen har vært i før, så veien blir til mens vi går. Jeg følger med i klassenes digitale skolebøker og chat, for hele skolen er jo tilgjengelig for meg via skjermen.

Jeg er veldig stolt av både lærere, assistenter og andre ansatte som har vært nødt til å finne opp jobbene sine på nytt. Jeg håper elevene holder motet oppe og at vårsola lokker frem litt godfølelse oppe i alt det rare. Vi er veldig glade for at dere elevene er så flinke til å «møte opp» om morgenen, lærerne rapporterer om at alle elevene våre kommer seg opp om morgenen!

Det er viktig å kople litt av om dagen, jeg har gjort det med litt praktiske sysler i finværet.

Jeg har lyst til å dele en kronikk av eventyreren Stein P. Aasheim som jeg synes har et fint perspektiv på tiden vi har nå. Kronikk NRK.

#altblirbra

Med vennlig hilsen,

Rektor Gunhild Versland

Skoletilbud til elever med særskilte omsorgsbehov

2020-04-07

Sigdal kommune besluttet fredag 3. april at skolene i kommunen vil bli stengt frem til og med 24. april, ny beskjed om videre beslutninger vil bli gjort senest 20. april.

Det innebærer at fra og med tirsdag 14. april fortsetter skolen med digital hjemmeskole for elevene.

Fra Udir:

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Det Sigdal ungdomsskole har ressurser til pr i dag er å tilby et «leksehjelp»- liknende tilbud. Det vil si at elevene møter på skolen og jobber med det digitale skoleopplegget, men med støtte fra voksne ansatte ved skolen. Tilbudet vil kunne gis mandag til fredag innenfor skolens ordinære åpningstid, kl. 8.00-14.00, og vil tilpasses innmeldt behov og tilgjengelige ressurser. Vi følger myndighetenes råd om smittevernråd.

Foresatte kan allerede nå melde behov for dette tilbudet etter påske til kontaktlærer eller rektor.

Med ønske om gode påskedager!

Med vennlig hilsen Gunhild Versland, tlf. 90644225, e-post gunhild.versland@sigdal.kommune.no

Sigdal kommune opprettholder stenging av skoler og barnehager

2020-04-03

Kjære alle ansatte, elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole!

Tre uker med hjemmeskole har gått, og nå får elevene påskefri! Lærerne skryter av elevene, som har taklet situasjonen bra. Som rektor er jeg stolt av både lærerne og elevenes innsats i denne situasjonen. Alle har vist tålmodighet, kreativitet og omstillingsevne. Vi vet at elevene savner hverandre, og vi voksne savner dem og hverandre vi også!

Som et videre smittevernvedtak har kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020. Dette innebærer at den digitale opplæringen i skolene fortsetter fra 14.4.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20/4-2020.

Se også orienteringen fra kriseledelsen som ligger nedenfor.

Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent, så trenger du noen å snakke med eller du er bekymrer for noen kan du ringe 116 111. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Vi ber om at dere følger med på kommunens og skolens nettsider, og at elevene sjekker innom Teams av og til i påsken.

Jeg ønsker dere en så god påske som er mulig! Ta vare på dere selv og hverandre!

Med vennlig hilsen, Gunhild Versland, rektor.