Forsiden - Sigdal ungdomsskole - ungdomskolen i Sigdal kommune

Årets duathlon vel gjennomført

2020-10-09

duatlon_løping1.jpg31 elever fra 8. 9. og 10. trinn deltok på årets duathlon. I fint høstvær (heldigvis!) gjennomførte elevene 23 km sykling og 7,5km løping. Elevene syklet hovedveien fra skolen, via Kolsrud bru og vestsiden tilbake til SUS. Deretter var det en pause før de løp rundt Kråkefjorden. Alle startende fullførte - det er imponerende! Neste år håper vi at jentene også blir med! Sondre (9B) og Magnus (9A) delte seieren i løping, mens Sondre også vant syklingen. Vi gratulerer!!

Ingen skolebuss på grunn av streik

2020-09-20

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar. Det blir bare linje 107 mellom Hiåsskogen og Prestfoss som kjører som vanlig. Det vil ikke gå andre skolebusser i Sigdal inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Det vil nok bli litt mer trafikk rundt skolene i leveringstiden, derfor oppfordrer vi til stor aktsomhet ved levering og henting. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no.

Send melding til skolen med beskjed dersom din elev ikke kommer seg til skolen. Elevene må da jobbe hjemmefra, planer ligger i OneNote.

Nærmere informasjon vil fortsette å komme på SchoolLink, skolens hjemmeside og kommunens hjemmeside.

Med vennlig hilsen,

Gunhild Versland - rektor

Gi en dag aksjonen!

2020-09-14

butterfly_sigdal.pngSigdal ungdomsskole samarbeider med organisasjonen Butterfly Friends, som driver hjelpearbeid i Gambia, og mandag 14. september gjennomfører elevene den årlige "Gi en dag aksjonen". Elevrådet har vedtatt at pengene skal gå til Butterfly Friends og deres arbeid for å sikre skolegang og helsetilbud for barn i Gambia. Vi takker alle foresatte og bedrifter som har skaffet "arbeidsplasser", og ønsker elevene lykke til med dagen!

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

2020-09-13

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

For elever i ungdomsskole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Føring av fravær

2020-09-02

Alt fravær i ungdomsskolen føres på elevenes vitnemål. På grunn av situasjonen med Covid-19 skal det være lavere terskel for å holde elevene hjemme ved luftveissymptomer. Myndighetene har derfor bestemt at fravær i perioden 24.8.-31.10.20 skal strykes. Skolen vil føre fraværet i denne perioden, da dette er nødvendig for rapportering, men fravær som beskrevet under vil bli slettet ved slutten av skoleåret, slik at det ikke kommer på vitnemålet.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481

Denne informasjonen ble sist oppdatert 27. august.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

2020-08-27

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager. 

Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole:

Les informasjon fra Espen Nakstad her.

Barn under 10 år:

 • Dersom barnet kun har rennende nese, og ellers god allmenntilstand - bør ikke barnet holdes hjemme eller testes. MEN hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.
   
 • Hvis barnet har lette symptomer på luftveisinfeksjon: Hold barnet hjemme et par dager for å se an symptomene, før eventuell testing. Hvis symptomene glir over, eller barnet kun har restsymptomer med rennende nese, bør ikke barnet testes og kan gå tilbake til barnehage/skole.
   
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
   
 • Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. (Så lenge allmenntilstanden er god, gjør det ikke noe om barnet evt. har restsymptomer.)
   

Barn over 10 år og voksne:

 • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
   
 • Ved symptomer på Covid-19: Ring koronatelefonen (Prestfoss legesenter 32 71 23 00) samme dag som symptomene oppstår, for å avtale testing. Dette gjelder alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer nevnt over. 
   
 • De som testes skal være hjemme til de har negativt testsvar OG er symptomfrie.
   

Tvilstilfeller

Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Men det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holdes seg/barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.

Skolesjefen ønsker velkommen til skolestart!

2020-08-17

Vi gleder oss til skolestart. Vi avsluttet forrige skoleår med en rekke smitteverntiltak, og vi har satt i gang en rekke tiltak også dette året for å begrense smitte. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. I dag er skolene på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke

• Vask hender før dere kommer på skolen

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen 

Hvordan vil skolehverdagen være? 

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. 

Skoleskyss Gult nivå: Om det er mulig anbefaler vi elever om å gå eller sykle.  Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. Vi anbefaler at elevene sitter sammen med elever fra samme klasse!

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.  Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

 

Med hilsen 

Susanne Taalesen, Skolesjef

Informasjon fra Brakar ang skoleskyss

2020-08-12

Her følger viktig informasjon fra Brakar, sendt ut 12. august 2020:

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger de råd som blir gitt gjennom egen smittevernveileder for skolene.

Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå. Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet.

Brakar minner om at regjeringen henstiller til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

Brakar minner om at det er viktig med god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Om det skulle komme et påbud om munnbind, så blir dette kjøpt inn koordinert for kommunen gjennom helse.

Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no

Velkommen til Sigdal ungdomsskole!

2020-08-12

VSUS_forsidebilde – Kopi.jpgi ønsker elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår! Første skoledag for 9. og 10. trinn er mandag 17. august. 8. trinn møter til oppstartsamtaler mandag 17. og tirsdag 18. august, deres første skoledag er onsdag 19. august.

I skrivende stund er det ikke registrert smitte i Sigdal, og alle elevene skal møte fysisk på skolen hver dag med visse hensyn. Hver klasse vil være en kohort. Syke barn må holdes hjemme fra skolen ved sykdom. Vedlagt ser du en oversikt over hvordan du kan skille covid-19 symptomer fra andre sykdommer, se Folkehelseinstituttets oversikt over symptomer. De som er i karantene, skal ikke møte på skolen. Det blir ikke satt opp ekstra busser, elevene oppfordres derfor til å sitte klassevis på bussene – i den grad det er mulig. Kriseledelsen oppfordrer de som har anledning til det, om å kjøre egne barn for å redusere smittepresset på bussene.

Husk vask hender – hold avstand – host i armkroken og ikke møt på skolen hvis du er syk!

Vi gleder oss til en flott høst med spennende læring og gode opplevelser - og håper du gjør det samme!

God sommer!

2020-06-19

prestekrage.jpgDa er enda et skoleår over, et veldig annerledes år! Vi ønsker å takke dere alle, både elever, foresatte og ansatte, for innsatsen i en krevende tid.

Det har vært så fint å være fysisk sammen på skolen den siste tiden, tiltross for mange smitteverntiltak. Nå krysser vi fingrene for at vi kan ha en normal hverdag igjen til høsten.

Kos dere med ferie og lad batteriene, så sees vi igjen i august!